Klimschool - KVB3+


Volzet !

DOEL:

DEELNAMEVOORWAARDEN

INHOUD

Ex-KVB3+’ers kunnen vrij aansluiten op bovengenoemde dagen, mits zij volledig voorzien zijn van eigen klimmateriaal

Kostprijs: