Klimschool - KVB3

DOEL (outdoor voorklimmen)

DEELNAMEVOORWAARDEN

INHOUD

DATA 2023

Eerste les (inleiding) 19 maart.

Kleine wijzigingen in data of locaties zijn nog wel mogelijk

De ex-KVB3ers kunnen steeds aansluiten op bovengenoemde dagen, graag Nick kort op de hoogte brengen

KOSTPRIJS

MEER INFO

Agenda

Inschrijving