Aanspreekpunt Integriteit

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij onze Aanspreekpersoon Integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Ze is geen bestuurslid en kan zodoende onafhankelijk handelen. Wel heeft ze in deze materie een adviserende functie naar het clubbestuur toe.

Binnen VBW is Blijde De Witte onze API, voor vragen, vermoeden of klachten kan je haar steeds bereiken via mail:

api@bergsportwaasland.be