Hooggebergte stage Ervaring Weisskugel 2023

VOLZET

Ervaring en kennis opdoen om zelfstandig tochten te plannen, uit te voeren en te beveiligen in het hooggebergte op sneeuw en ijs (rots).

Praktisch

 • Vastleggen persoonlijke wensen en noodzaak qua opleiding (geen vast programma)

 • Dagelijks onderweg zijn in het hooggebergte

 • Herhaling gebruik van pickel(s) en voortbewegen in sneeuw en ijs zonder en met stijgijzers

 • Herhaling van zekeringen in sneeuw en ijs (T-zekering, ijsschroeven, Abalakov, …)

 • Herhaling (zelf)reddingstechnieken

 • Gebruik van klimtouwen, indelen van touwgroepen, voortbewegen in touwgroepen

 • Oriëntatie in het (hoog)gebergte en planning van bergtochten

 • Uitvoeren van tochten en beklimmingen in sneeuw en ijs (evt rots graat)


Voorwaarden

 • Voorkennis en competenties

  • Beginnersstage gevolgd hebben of beschikken over basiskennis hooggebergte sneeuw en ijs

  • Klimniveau in rots III+

  • Kennis beveiligingstechnieken KVB3 en kennis (zelf)reddingstechnieken

  • Kennis oriëntatietechnieken

  • Dagelijks 8 à 10 uur onderweg kunnen zijn met rugzak in ongebaand terrein

  • In groep kunnen functioneren en samenwerken

 • Lid zijn van KBF

 • Positieve evaluatie kennismakingsdag/weekend

 • Over de nodige (klim)uitrusting beschikken


Wanneer?

Vanaf zaterdag 07 juli tot en met zaterdag 15 juli 2023

Waar?

Weisskugelhutte 2542 m (Italië) , aan de voet van de Weisskugel 3739 m

Aantal deelnemers

5 à 6 personen (met 2 stageleiders 6 personen)

Richtprijs

Stage: 440 à 500 euro afhankelijk van het aantal deelnemers

Persoonlijke kost in HP: 420 euro

Extra info en inschrijven

Hans Kok: hanskok007@hotmail.com – 0497 63 14 72