Klimschool - KVB2 

DOEL (indoor voorklimmen)

DEELNAMEVOORWAARDEN

INHOUD

DATA

Er worden vaak meerdere cursussen per jaar ingericht

De data voor de cursus in het voorjaar van 2023 zijn: (zie ook kalender onderaan)

INFRASTRUCTUUR

KOSTPRIJS

MEER INFO 

Agenda

Inschrijven