Home
 
 
     

 

       

Ecologisch rotsbeheer

Bij het klimmen op rotswanden en boulderblokken tot zelfs in het hooggebergte zijn sportieve prestaties en natuurbeleving nauw met elkaar verbonden. Tijdens onze opleidingen hebben we niet enkel oog voor de technische en veiligheidsaspecten, maar geven we ook de nodige informatie over het klimgebied als uniek biotoop. Verhoogde mobiliteit, meer vrije tijd en een verbeterde toegang tot informatie doen ons de vrije natuur in trekken. Hierbij neemt het gevaar toe dat alle aandacht gaat naar het sportieve aspect en te weinig naar natuurbeleving. Hierdoor gaat de kennis van de natuur en de bereidheid om planten en dieren, die lang voor ons de rotsen als thuis kozen, te beschermen gewoon verloren.

Ook het begrip duurzaamheid staat steeds meer in de actualiteit en zal langzaam maar zeker ons gedrag gaan bepalen. Het staat voor: de natuur en het milieu zo veel mogelijk zonder blijvende schade te benutten of minstens toch te ontzien waardoor de natuur ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Kortom: niet de tak afzagen waarop we zitten. Voor ons klimmers betekent dit de rotsen, met inbegrip van de klimrotsen, zoveel mogelijk ontzien en beschermen waardoor het klimmen op lange termijn kan blijven bestaan.

Deze doelstelling heeft ondertussen een wettelijk kader gekregen met het Europese project Natura 2000. Met de realisatie van het Natura 2000 netwerk worden in de Europese Unie de belangrijkste typische landschappen beschermd. In de wettekst is expliciet opgenomen dat een natuurvriendelijke sportbeoefening daarbij mogelijk blijft. Conform met de wetgeving terzake heeft de federatie een milieuvergunning bekomen voor al de klimmassieven die ze in beheer heeft. De daarin opgenomen voorwaarden worden per klimmassief vertaald in een klimregeling.

Om aan de vooropgestelde doelstellingen te voldoen, wordt er bij VBW steeds in kleine groepjes gewerkt, waardoor we de impact van ons klimmen op het fragiele rotsbiotoop zoveel mogelijk trachten te beperken. We maken steeds gebruik van een rugzakdepot, waardoor de lokale fauna en flora minimaal verstoord wordt. Iedereen wordt ook op het hart gedrukt om enkel gebruik te maken van bestaande paden en om zeker geen afval of uitwerpselen achter te laten.

Tevens trachten we om zowel onze monitoren als de cursisten zoveel mogelijk te laten carpoolen, om onze CO2-uitstoot te beperken.